REGLER

Bastu

Almanacka för bokning av bastu finns utanför tvättstugan.

 

Brandsäkerhet

Det är viktigt att ta del av informationen om ditt ansvar för att öka brandsäkerheten i lägenheten. Materialet Skydda mot bränder hittar du under Dokument.

 

Cyklar och barnvagnar 

Cyklar och barnvagnar får inte ställas eller förvaras i trapphusen. 

  

Festlokal

Låna gärna festlokalen. Bokningslista finns utanför lokalen. Kontakta någon i styrelsen för nyckel. Tänk på att städa ordentligt efter dig. 

 

Grillen 

Grillen är en gasolgrill och är naturligtvis till för alla medlemmar. Bruksanvisning står på grillen.  

 

Julgransinsamling 

När julen är förbi ordnar styrelsen med graninsamling. När det är dags sätter vi upp lappar i trapphusen om tid och plats. 

 

Källare, vind och gemensamma utrymmen 

Lämna aldrig dörrar till källare, vind eller gemensamma utrymmen olåsta. 

 

Lägenhetsförråd 

Till din lägenhet hör ett till två förråd i antingen källare eller på vinden. Det är absolut förbjudet att ställa möbler, kartonger mm utanför förråden.  

 

Port och trapphus 

Se till att alla dörrar stängs vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken för oinbjudna gäster. 

 

Renovering av lägenhet 

Vid renovering av lägenhet krävs Styrelsens tillstånd för följande åtgärder: 

 

• Ingrepp i en bärande konstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller 

även om man har fått bygglov för ändringen. 

 

• Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl. a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt om inte föreningen försett lägenheten med dem och dessa inte tjänar fler än en lägenhet. 

 

Förändringar i lägenhet skall alltid utföras av fackman eller på fackmannamässigt sätt.

Sophantering

På gården finns sopkärl för hushållssopor, tidningar, papp/kartong, metall, plast samt glas. 

 

Hushållssoporna skall vara väl paketerade och i en plastpåse, det vill säga INGA lösa föremål direkt i kärlet. Kärlen för kartong, metall, plast och glas är avsedda för förpackningar av respektive material. Var även noga med att vika ihop pappen/kartongen så utrymmeseffektivt som möjligt. 

 

Se vidare källsortering

 

Störningar/Oljud 

Vi är måna om att de som bor i fastigheten ska ha en lugn och trygg boendemiljö. Som i många gamla hus är det lyhört. Tänk på grannarna när du använder tv, radio, stereo o.d. och gå inte med hårda skor inomhus. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00.  

 

Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni informerar era grannar någon dag före, t ex genom att sätta upp en lapp i porten. 

 

Om du känner dig störd av din granne, så tala i första hand (vänligt) med vederbörande. Skulle detta inte hjälpa kan du kontakta styrelsen.  

 

Många störs av grannarnas tvättmaskiner på kvällar och morgnar. För den goda grannsämjans skull, kan vi väl komma överens om att inte starta tvättmaskinen före klockan 8:00 på morgonen och se till att den kört färdigt före 22:00. 

 

Trädgårdsdag  

Två gånger om året håller föreningen en trädgårdsdag där vi förbereder inför vårens/sommarens grönska respektive höstens/vinterns vila. En trevlig dag som avslutas med korvgrillning och förfriskningar. Har man inte möjlighet att delta kan man välja mellan att utföra trädgårdsarbete på annan tidpunkt eller betala 300 kr.  

 

Tvättstugan 

Städa alltid efter dig (t.ex. sopa och torka golv, göra rent i filter i torktumlaren) samt respektera bokade tvättider.  

 

Uthyrning i andra hand 

Vid uthyrning i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Förfrågan skickas in skriftligt. Använd följande blankett för ansökan om andrahandsuthyrning.Styrelsen beviljar, om inga hinder bedöms föreligga, tillstånd för sex månader i taget. Här hittar du även mall för kontrakt mellan uthyrare och hyresgäst samt blankett för att avtala bort hyresgästens besittningsrätt. Mer information om besittningsrätt hittar du tillsammans med blanketten. 

 

Örestads Bevakning 

Vid akuta fastighetsskador ring Örestads Bevakning på 040-93 12 70. Numret finner du även på portdörrarna. 

 

Reglerna ovan skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. 

© 2017 BRF KV 65 RÅDJURET

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now